فروشگاه صنعتی نعمت زاده

تولید بست قائم و واشر آلات

مدیریت : بهزاد نعمت زاده

تلفن فروشگاه : 02166319061

تلفن فروشگاه : 02166315794

شماره همراه : 09123234814

شماره همراه : 09193333365

آدرس : تهران - بازار آهن شاد آباد - بهاران 2 - بلوک 22 - پلاک 322 - فروشگاه صنعتی نعمت زاده

توضیح : انجام تمامی سفارشات پرسکاری